FORDELE VED BETONSCANNING

SCANNING ER IKKE-DESTRUKTIV

Fordele ved betonscanning hos Betonscanning.dk kombinerer radar (GPR – Ground Penetrating Radar) og ultralyd (MIRA-scanner med lavfrekvent ultralydstomografi) til scanning af udstøbningerne. Ingen af metoderne ødelægger fugerne, så en kontrolleret sektion uden fejl står intakt – uden borehuller der skal udbedres.

OPDAGER FEJL I OPLØBET

Allerede når de første udstøbninger er færdige, går Betonscanning.dk i gang, og scanningerne foretages herefter løbende, mens byggeriet skrider frem. Det giver mulighed for hurtigt at opdage og få rettet op på fejl, fx uhensigtsmæssige arbejdsgange. Dermed undgås risikoen for meromkostninger til udbedringer senere i processen.

FOREBYGGER FORSINKELSER OG DAGBØDER

Rettidig indgriben og korrektion af procedurer, der fører til fejl, reducerer markant risikoen for forsinkelse af byggeriet med deraf følgende dagbøder.

FYLDESTGØRENDE DOKUMENTATION TIL SLUTERKLÆRING

Betonscanning.dk’s kvalitetssikring lever op til myndighedernes krav defineret i de aktuelle standarder (SBI Anvisning 271 og DS 1140). Hver scanning resulterer i en overskuelig rapport med data, der direkte kan indgå i den lovpligtige statiske dokumentation til byggeriets sluterklæring.


Read More