KVALITETSKONTROL, DOKUMENTER TIL SLUTERKLÆRING OG DS1140

Hver opgave, Betonscanning.dk udfører, ender med, at kunden får en rapport i hånden og en kvalitetskontrol.

Rapporten opfylder myndighedernes krav til dokumentation som udmøntet i de aktuelle standarder (SBI Anvisning 271 og DS 1140).

Betonscanning.dk lever herudover op til kravene til den uafhængige kontrol og til kontrollantens kompetencer (Vejledning til DS 1140:2019).

Dermed kan Betonscanning.dk’s kvalitetssikring og dokumentation anvendes direkte i den lovbefalede, statiske dokumentation.

Læs mere om scanningsmetoder her.