LØBENDE DOKUMENTATION AF FUGEKVALITETEN

Løbende dokumentation af fugekvaliteten er vigtig. Det kan bedst betale sig at få Betonscanning.dk ud og scanne i takt med, at byggeriet skrider frem. Så kan resultatet af scanningerne – billederne – drøftes løbende med udførende entreprenørs byggeleder.

Hvis fugearbejdet lever op til kravene, indgår billederne direkte i den endelige dokumentation. Hvis der er fejl i fugearbejdet, udbedres disse. Der scannes igen, og de nye billeder indgår i rapporten.