SCANNINGSMETODER

For at optimere kontrollen af sammenstøbningernes kvalitet kombinerer Betonscanning.dk scanninger med hhv. ultralyd og radar. Vores scanningsmetoder inkuldere:

  1. GPR-scanneren arbejder ved hjælp af bølge-radioenergi (afslører fx låsejern eller tætliggende bøjler)
  2. MIRA-scanneren arbejder ved hjælp af akustiske bølger (afslører fx luftlommer)

Returhastigheden af bølgerne genererer med det samme et scanningsbillede til operatøren. Alle data opsamles, analyseres og danner tilsammen grundlaget for den endelige rapport.

Læs mere om vores omfanget af betonscanningen her.

Betonscanning.dk anvender kun måleudstyr, der lever op til kravene i DS 1140.