GRUNDIG OG OVERSKUELIG SCANNINGSRAPPORT TIL BRUG FOR SLUTERKLÆRING

En scanningsrapport fra Betonscanning.dk er opbygget i overskuelige afsnit med forklaringer og konklusioner i et let tilgængeligt sprog.

Forsiden oplyser om omfang af kontrollen, kontrolmetode samt tidspunkt for kontrol og rapportudførelse.

Del 1 handler om betonscanning som metode, en vejledning i at læse scanningsbillederne og en oversigt over Betonscanning.dk’s kompetencer.

Del 2 er konklusioner på den aktuelle opgave.

Del 3 (underrapporten) består af de konkrete scanningsbilleder med relevante og fyldestgørende data for hvert enkelt billede, herunder for eventuelle afvigelser.